Efektivní investování a ochrana peněz před inflací

Obrázek na pozadí

Stanovuji investiční cíle pro Vás i celou rodinu.

Jak začít investovat?

Vysvětlíte nám Vaše požadavky
 • sejdeme se a popovídáme si o tom, proč chcete investovat
 • vysvětlíte nám, jaké jsou Vaše cíle a čeho chcete dosáhnout
 • prodiskutujeme, kolik chcete investovat a kolik vydělat
Vytvoříme Vám investiční portfolio
 • probereme spolu výhody i nevýhody investování do nemovitostí a dalších aktiv
 • začneme tvořit portfolio odpovídající Vašemu přesnému profilu
 • ukážeme si předpokládaný vývoj Vašeho portfolia
Sledujete vývoj svých investic
 • pravidelně sledujete vývoj svých investic
 • máte přístup k penězům vždy do pár dní
 • můžete libovolně měnit celé portfolio, cíle i výše vkladů

Stanovení finančních cílů je cestou k finanční svobodě

Proč je důležité stanovovat si finanční cíle?

Často se stává, že bez stanovení finančních cílů se nám zbývající peníze rozkutálí a my ani nevíme za co. Je třeba otevřít oči a začít myslet na budoucnost sebe i svojí rodiny. Stanovování finančních cílů nám pomáhá uvědomit si, co je pro nás důležité.

Chytré nástroje, které používáme, Vám umožní stanovit si cíle efektivně. Také Vám ukážou, zda je splnění těchto cílů za daných okolností reálné, či nikoliv. Na základě toho pak můžeme upravovat výše vkladů nebo měnit investiční strategie v dlouhodobém horizontu.

Krátkodobé cíle

Cíle v horizontu do 3 let, například:

 • rezervy pro akutní situace
 • peníze pro spotřební nákupy
 • pravidelná dovolená
Střednědobé cíle

Cíle v horizontu 3 až 10 let, například:

 • studium dětí
 • příprava na bydlení
 • obměna automobilu
Dlouhodobé cíle

Cíle v horizontu od 10 let, například:

 • „startovné“ do života dětí
 • rekonstrukce bydlení
 • doživotní renta

Používáme moderní nástroje sledující investiční vývoj na denní bázi.

Jaký je princip investování s námi?

1. Rozložíme Vaše peníze do několika investičních kategorií
 • rozložíme investici do různých investičních kategorií (např. hotovost, nemovitosti, dluhopisy, komodity, akcie atd.)
 • peníze tedy investujete do různých typů aktiv, které reagují jinak na různé tržní situace a tím se zvyšuje pravděpodobnost průběžné výnosnosti a snižuje riziko ztráty
 • u investice do nemovitosti využijeme pákového efektu a bankovního financování, které zvýší celkový objem investice, kterou můžete udělat
2. Sledujete vývoj Vašich investic
 • chytré nástroje sledují vývoj Vašich investic na trhu a to na denní bázi
 • tyto nástroje mají přístup ke všem důležitým světovým i lokálním serverům a mají tak vždy 100% čerstvá data
3. Rebalancujeme Vaše portfolio
 • na základě sledování vývoje na investičním trhu se provádí pravidelné rebalancování Vašeho portfolia
 • vždy dochází k tomu že se „za draho“ odprodává část aktiv, která vyrostla a „za levno“ nakupuje část aktiv, která právě poklesla
 • tímto způsobem dosahujete maximální možné míry výnosnosti a růstu bohatství

Kolik můžu vydělat?

Jednorázový vklad

Vyplňte prosím jednorázový vklad

Měsíční vklad

Vyplňte prosím měsíční vklad

Délka investování

Rizikový profil

 • Optimistický scénář
 • Neutrální scénář
 • Pesimistický scénář
 • Vklad

Bezpečnost a srozumitelnost jsou pro nás na prvním místě.
Dohled ČNB je samozřejmostí.

Jsou u nás peníze v bezpečí?

Využíváme nástroje největších světových i lokálních bank a finančních institucí. Vše je pod přísnou několikastupňovou kontrolou. U nemovitostních investic máme nastavenou spolupráci s několika profesionálními správci, kteří Vám pomohou investiční nemovitost vybrat a následně i spravovat a průběžně hlídat její výnosnost.

Nejvyšším dozorovým orgánem nad investicemi je Česká národní banka, která uděluje licenci k obchodování a v případě nutnosti může licenci i odebrat. Obchodník je povinen v pravidelných intervalech informovat ČNB o všech podstatných záležitostech a obzvláště o těch, které mají dopad na investory.

Nad každodenním investováním dohlíží depozitář fondu. Depozitářem může být pouze banka s platnou licencí. Hlavní úlohou depozitáře je kontrola, zda hospodaření s majetkem fondu probíhá v souladu se statutem a platnými zákony. V případě jakéhokoliv porušení pravidel má depozitář povinnost obchodování pozastavit a upozornit ČNB.

Peněžní zůstatky na investičních portfoliích jsou vedeny na bankovních účtech velkých bank a jsou pojištěné podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, do výše 100 tis. eur.