Ochrana všeho, na čem záleží

Obrázek na pozadí

Jak to funguje?

Pomůžeme Vám při zajištění maximální výplaty pojistného plnění.
1. PROJDEME SPOLU RIZIKA A JEJICH FINANČNÍ DOPADY
 • identifikujeme spolu jednotlivá rizika ztráty příjmů nebo škod na majetku, které v životě podstupujete, a jejich finanční dopady a Vaše možnosti tyto finanční dopady krýt vlastním majetkem
 • u rizik, která by mohla ohrozit Vaši finanční stabilitu, spolu probereme podmínky, za kterých lze rizika přesunout na pojišťovnu
2. Vybereme vhodné pojištění
 • představíme Vám vhodný rozsah krytí a nejvýhodnější nabídky
 • vysvětlíme si detaily a produktové rozdíly
 • rozhodnete se
3. Zaktivujeme pojištění
 • předáme pojišťovně potřebné údaje
 • zaplatíte pojistné
 • jste ochráněni
4. Zlikvidujeme pojistnou událost
 • popíšete nám problém a předáte podklady
 • předáme událost pojišťovně k likvidaci
 • čerpáte pojistné plnění

Druhy pojištění

Ochrana formou pojištění zdraví, majetku a odpovědnosti.

Životní pojištění

 • životní pojištění
 • úrazové pojištění

Pojištění odpovědnosti

 • občanská odpovědnost
 • odpovědnost vůči zaměstnavateli

Povinné ručení

 • splnění zákonné povinnosti poj.
 • využití bonusů pro snížení ceny

Havarijní pojištění

 • pojištění zaviněné nehody
 • živel, krádež, vandalismus

Garance pojistného plnění

 • likvidace pojistných událostí
 • spory s pojišťovnami

Ochrana majetku

 • pojištění nemovitosti
 • pojištění osobního majetku
Kalkulace pojištěníKontaktujte mě